Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä:

Yoso Oy (Y-tunnus: 2002031-6)

Postiosoite:
Säterintie 6
37600 Valkeakoski

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@yoso.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Yoso Oy
Säterintie 6
37600 Valkeakoski

Sähköposti:
asiakaspalvelu@populon.fi

1. Rekisterin nimi

Yoso Oy:n asiakasrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Yoso Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ja asiakkaalle tarjottujen palveluiden tuottamiseen, hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä palveluita koskevaan rekisterinpitäjän suorittamaan markkinointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää Yoso Oy:n Populon-palvelun sekä siihen liitännäisten muiden rekisterinpitäjän palveluiden tai muiden palveluntarjoajien ylläpitämien palveluiden toimittamiseen asiakkaalle tai asiakkaan hyväksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseensä kohdistuva suoramarkkinointi.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten etu-, sukunimi, y-tunnus ja yhteystiedot
 • Yritys ja asema
 • Oikeushenkilöt, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • Asiakasnumero ja/tai muu vastaava tunnus
 • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakashistoria
 • Laskutustiedot
 • Asiakkaalta itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot
 • Muita yrityksen/asiakkaan toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan Populon-palvelun kautta henkilön itse syöttäminä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan päivittää väestörekistereistä ja muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn erillisellä “suostumuksella rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Ilman suostumusta tietoja luovutetaan vain viranomaiselle lain edellyttämissä tilanteissa.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

8. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka ei vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää (viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa vierailijan käyttökokemusta kotisivuillamme sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä tutkimus- tai kyselylomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain.

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Yoso Oy

Säterintie 6

37600 Valkeakoski

tai sähköisesti asiakaspalvelu@populon.fi

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.